Picknick awarded for best Cinematography

JURYNS SPECIALPRIS TILL FILM MED BÄSTA FOTO / THE SPECIAL PRIZE OF THE JURY TO THE FILM WITH BEST CINEMATOGRAPHY

Director: Henrik Andersson
Cinematography: Lars Siltberg

“Bakom villaområdets vältrimmade häckar lurar psykosen i stiliserade bilder. Naturen är skruvad, kulturen absurd, solen skiner banalt över grönskande skogar. Henrik Andersson har tillsammans med fotografen Lars Siltberg byggt vidare på den värld han först visade oss i Weekend, en alldeles egen värld med dunkar i ryggen och trevande försök att nå fram till varandra, trots monstret i skogen.”

“Behind the well-trimmed suburban hedges, psychosis lurks in stylized images. Nature is twisted, culture is absurd, and a banal sun shines on the green forests. Henrik Andersson has, together with cinematographer Lars Siltberg, continued building on the world he first introduced to us in Weekend, a world all of its own with backslaps and tentative efforts to reach each other despite the monster in the woods.”

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.